R12pro-碟刹【碳纤维】

   规格参数   

09-R12pro-碟刹.png*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符.

   配置实图   

墨绿.png

   细节展示   

主图 (4).jpg

主图 (3).jpg

主图 (2).jpg

主图 (5).jpg

主图 (6).jpg主图 (7).jpg留下您对产品、服务的评价或其它信息